Montane Adventure Food Gerber Conower Silva Brettschneider Klean Kanteen Katadyn Steripen Emergency food


Sklep Internetowy polana.pl prowadzony jest przez firmę POLANA Regina Chlebicka z siedzibą przy ul. Sękocińskiej 10, 02-313 Warszawa, wpisaną do CEIDG, NIP 5261767335, REGON 369731410, zwaną dalej Sprzedawcą.

DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia – przedział czasowy zarezerwowany przez obsługę sklepu polana.pl na skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki lub odbioru osobistego.

eService – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 1181477610, REGON: 016107240, kapitał zakładowy 56.000.000 zł, adres poczty elektronicznej: eservice@eservice.pl, strona internetowa: www.eservice.pl.*

Klient/Użytkownik – określenia stosowane wymiennie i oznaczające osobę korzystającą z usług Sklepu Internetowego polana.pl

Odbiorca hurtowy – Klient o specjalnym statusie, zamawiający w Sklepie Internetowym polana.pl towar przeznaczony do dalszej odsprzedaży

Konto klienta – baza danych Klienta służącą realizacji zamówień, zawierająca historię aktywności Klienta w sklepie polana.pl, jego preferencje zakupowe, listę płatności, status zamówienia itp.

Koszyk – wirtualne udogodnienie dla Klientów Sklepu Internetowego polana.pl, lista przedmiotów zaplanowanych do zakupu poprzez stronę www.polana.pl.

Potwierdzenie zamówienia – i informacja o złożonym zamówieniu i jego statusie wysyłana automatycznie do Klienta, który zatwierdził zakup, klikając w przycisk “Potwierdź zakup”.

Sklep Internetowy polana.pl – sklep internetowy stworzony przez firmę POLANA Regina Chlebicka, znajdujący się pod adresem strony www.polana.pl, za pośrednictwem którego za pośrednictwem którego odbywa się prezentacja i zakup produktów sprzedawanych przez tę firmę.

POLANA– nazwa skrótowa, określającą firmę POLANA Regina Chlebicka.

§1
Zasady świadczenia usług na odległość

 1. Niniejszy regulamin został stworzony z myślą o Klientach Sklepu Internetowego polana.pl, dokonujących zakupów na odległość i określa zasady korzystania z usług i produktów oferowanych przez firmę POLANA.

 2. POLANA prezentuje swoją ofertę na stronie www.polana.pl, a wśród usług świadczonych drogą elektroniczną są:

  1. wybór oraz zakup produktów dostępnych w bazie Sklepu Internetowego polana.pl za pośrednictwem koszyka zamówień;

  2. zamówienie towarów oferowanych w sklepie, a chwilowo niedostępnych lub zarezerwowanie ich w celu późniejszego sprowadzenia.

 3. Sprzedawca prowadzi przez internet sprzedaż towarów i usług.

 4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez użytkownika przeglądarki obsługującej JavaScript, CSS3 i HTML5.

 5. Dane klienta są chronione i przetwarzane w celu prawidłowej i sprawnej obsługi Klienta związanej z dystrybucją towarów, a także w celu prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Szczegóły dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 6. Aby zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną należy wypełnić odpowiedni formularz (rejestracyjny/wysyłkowy), potwierdzając we wskazanej rubryce również akceptację niniejszego regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 7. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdej chwili, nie podając przyczyny. W tym celu Użytkownik, który założył konto klienta, powinien zgłosić usługodawcy drogą mailową na adres biuro@polana.pl żądanie usunięcia swojego konta.

§2
Zasady sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę na odległość należy:

  1. Wejść na stronę www.polana.pl;

  2. Przy użyciu wyszukiwarki bądź ścieżki kategorii wyszukać odpowiedni produkt;

  3. Na karcie produktu wybrać przycisk "Dodaj do koszyka". W przypadku produktów posiadających więcej niż jeden wariant (np. kolor), przed dodaniem produktu do koszyka należy wybrać interesujący nas wariant z rozwijanej listy. Do koszyka można dodać wiele produktów;

  4. Na podstronie koszyka wyświetlą się wybrane produkty. Jeśli zamówienie jest zgodne z oczekiwaniami, należy wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na ekranie kasy użytkownik ma możliwość wyboru formy rozliczenia i dostawy/odbioru produktów. 

  5. Transakcję zakupu można sfinalizować jako gość (bez konieczności rejestracji i zakładania konta), logując się do istniejącego konta lub zakładając nowe konto. 

  6. Poszczególne opcje wyboru rozwiną się po kliknięciu na przycisk „Edytuj”, wybór zatwierdza się, używając przycisku „Kontynuuj”.

  7. Po zatwierdzeniu wszelkich wymaganych pól należy zatwierdzić zamówienie używając przycisku „Potwierdzam zakup”. 

 2. Ceny podane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Ceny mogą różnić się, jeżeli towary występują w różnych wariantach (rozmiar, długość, pojemność, gramatura itp.) Różnice te są jednak odpowiednio oznaczone, a ceny ostateczne widoczne w momencie dodawania produktu do koszyka. 

 3. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godz. (w dni robocze) od jego przyjęcia w wypadku dostępności towaru w magazynie. W wypadku, gdy towar jest dostępny tylko u producenta, czas realizacji może wydłużyć się do 14 dni, o czym klient zostanie poinformowany. W takim wypadku klient ma prawo anulować całość/część zamówienia lub zgodzić się na dłuższy czas oczekiwania. W wypadku niedostępności towaru u producenta zamówienie zostaje anulowane, o czym klient zostaje poinformowany. W sytuacji, gdy zamówienie zostało anulowane, wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone przelewem na podany przez niego numer konta.

§3
Zasady sprzedaży hurtowej

 1. Aby zostać odbiorcą hurtowym Sklepu należy skontaktować się z biurem Sklepu i przedłożyć dokumenty firmy poświadczające prowadzenie działalności handlowej. Po weryfikacji dokumentów w Sklepie tworzone jest konto Odbiorcy Hurtowego.

 2. Warunki sprzedaży oraz cenniki dla odbiorców hurtowych są udostępniane przy nawiązywaniu współpracy, a dla zarejestrowanych odbiorców widoczne na stronie polana.pl po zalogowaniu.

 3. Odbiorca hurtowy zamawia towar poprzez swoje zarejestrowane konto. Ceny dla odbiorców hurtowych naliczane są wg. aktualnie obowiązującego cennika dla odbiorców hurtowych i widoczne dla nich po zalogowaniu.

§3
Warunki płatności

 1. Płatność za zakupiony towar można uiścić przez system płatności eService lub zwykłym przelewem na konto Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za pośrednictwem eService znajdują się TUTAJ.

 3. Płatność przelewem bankowym należy wykonać w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli przelew nie zostanie wykonany w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.

 4. POLANA nie prowadzi sprzedaży w systemie ratalnym.

§4
Wysyłka towarów

 1. 1. Klientom Sklepu Internetowego polana.pl proponujemy następujące sposoby na dostarczenie zamówienia:

  1. przesyłki kurierskie;

  2. przesyłki do Paczkomatu InPost;

  3. odbiór osobisty

 2. Przesyłki wielkogabarytowe (np. narty, mapy ścienne, większe namioty czy plecaki) i/lub o masie powyżej 5 kg wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Adres dostawy można edytować w zakładce Dostawa i płatność.

 4. Klientom, którym zależy na szybkim otrzymaniu towarów, a także w przypadku zamówień o większych gabarytach lub wadze, polecamy wybrać przesyłkę kurierską.

 5. W przypadku odbioru osobistego zamówienie nieodebrane w ciągu 7 dni zostaje anulowane.

§5
Warunki zwrotu towaru

 1. Aby uniknąć nieporozumień prosimy o dokładne upewnienie się co do właściwości zamawianych towarów. Służymy informacją e-mailową i telefoniczną. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i może zwrócić nabyty produkt, jednak tylko wtedy, gdy w świetle ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie podlega on wyłączeniu spod tego prawa oraz nie był on używany ani nie został w żaden sposób zmieniony, chyba że zmiana była konieczna w celu prawidłowego zapoznania się z produktem.

 3. Odstąpić od umowy można bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych poniżej. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

  2. w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo

   2. polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów

  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

  Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się TUTAJ.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.

 5. Klientowi należy się zwrot kosztów dostawy zamówienia, o ile nie przekraczają one kosztów najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym polana.pl. W wypadku, gdy klient odeśle produkt droższą przesyłką, zwracany jest mu jedynie koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym polana.pl.

 6. Towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: POLANA, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym polana.pl).

 9. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 12. Z tych zasad zostają wyłączone towary sprowadzone na zamówienie specjalne lub oznaczone formułą "Bez prawa zwrotu", jak również wszystkie zakupy dokonane przez odbiorców instytucjonalnych. Zwroty towarów zakupionych przez odbiorców instytucjonalnych przyjmujemy jedynie w razie naszego wcześniejszego pisemnego zapewnienia takiej możliwości.

§6
Warunki reklamacji i rękojmia

 1. Jeżeli okaże się, że sprzedany produkt ma wadę fizyczną bądź prawną, odpowiedzialność względem Klienta ponosi POLANA (rękojmia), zgodnie z Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi w ciągu dwóch lat od daty wejścia w posiadanie danego produktu.

 2. POLANA w ciągu 14 dni kalendarzowych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w danej sprawie.

 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta – POLANA wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, należność zostanie zwrócona niezwłocznie.

 4. Klient powinien dostarczyć towar reklamowany wraz z dołączonym dowodem zakupu tego produktu oraz opisem reklamacji na adres POLANA, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa, bezpośrednio lub korzystając z usług Poczty Polskiej.

§7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających polana.pl będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach prawidłowej realizacji umów z Klientem i zamówień Klienta; ustalania i dochodzenia roszczeń stron; realizacji obowiązków prawnych; a także w celach analitycznych oraz dla potrzeb działań marketingowych.

 2. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego polana.pl.

 3. Klient ma prawo do dostępu, poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, żądania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do usunięcia swoich danych osobowych.

 4. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo wyżej wspomnianych danych prosimy naszych Klientów o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami:

  1. Hasło i login w momencie rejestracji powinny zostać ustanowione w sposób maksymalnie zwiększający ich ochronę przed odgadnięciem przez osoby trzecie, a po utworzeniu nadal trzymane w tajemnicy, m. in. nie powinny być zapamiętywane na urządzeniach w miejscach publicznych (kawiarenka, biblioteka publiczna, itp.).

  2. Zalecamy każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji.

  3. Doradzamy korzystanie z zaufanych urządzeń i instalowanie programów antywirusowych, a także wykonywanie cyklicznych aktualizacji zalecanych przez producenta.

Ewentualne nieprawidłowości oraz opinie dotyczące działania Sklepu Internetowego polana.pl można zgłaszać firmie POLANA Regina Chlebicka drogą mailową na adres: biuro@polana.pl lub telefonicznie – 602 727 260.

* definicja ze strony: eService

© 2022 Polana