Montane Adventure Food Gerber Conower Silva Brettschneider Klean Kanteen Katadyn Steripen Emergency food

Polityka prywatności

W trosce o poszanowanie prywatności Klientów naszego sklepu internetowewgo informujemy, że wszelkie powierzone nam dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny przez firmę POLANA Regina Chlebicka z siedzibą przy ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa, wpisaną do CEIDG, NIP 5261767335, REGON 369731410, zwaną dalej Sprzedawcą.

Bezpieczeństwo danych

Firma POLANA Regina Chlebicka dokłada wszelkich starań, by dane osobowe naszych Klientów nie uległy utracie i bezprawnemu zawłaszczeniu ze szkodą dla Klientów.

 

Respektując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 odnośnie ochrony danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 (dalej: RODO) dbamy o to, aby przetwarzać dane Klienta jedynie wtedy, gdy będziemy w posiadaniu odpowiedniej podstawy prawnej do tego, oraz w ustanowionym przez Klienta zakresie.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim danym, należy pamiętać o tym, aby: nie udostępniać hasła osobom trzecim, nie zapamiętywać ich na urządzeniach dostępnych dla innych użytkowników w miejscach publicznych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych), ustanowić hasło w sposób maksymalnie zwiększający bezpieczeństwo, po każdej sesji wylogować się z Konta Klienta, korzystać z oprogramowania antywirusowego.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przetwarzamy w celu:

 • prawidłowej realizacji umów z Klientem i zamówień Klienta, składanych w sklepie internetowym (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalania i dochodzenia roszczeń stron w tym m.in. rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu płatności w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym, polegającym na analizie preferencji zakupowych Klientów oraz aktywności Klientów na stronie polana.pl (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowym, polegającym na tworzeniu i kierowaniu do Klientów niepersonalizowanych reklam i informacji handlowych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przesyłania za zgodą Klienta drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Dobrowolność zgody Klienta

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, może to uniemożliwić nam świadczenie mu usług drogą elektroniczną oraz składanie przez niego zamówień w Sklepie Internetowym polana.pl.

 

Prawa Klienta w zakresie przetwarzania danych

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych, celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz terminie usunięcia danych
 • Prawo do dostępu do danych
 • Prawo do uzyskania kopii danych
 • Prawo do sprostowania danych: dane w panelu Klienta można edytować i poprawiać samodzielnie, bądź zwrócić się do nas poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@polana.pl
 • Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym): dane w panelu Klienta można usunąć samodzielnie, bądź zwrócić się do nas poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@polana.pl
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych: dane możemy wydać osobie, której one dotyczą w formacie pozwalającym na odczytanie ich przez komputer
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej
 • Prawo do wycofania zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody
 • Prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw można złożyć drogą pisemną na adres siedziby firmy bądź e-mailem na adres biuro@polana.pl

Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz POLANY, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych i audytowych oraz inni podwykonawcy wykonujący obsługę Klienta.

 

Informacje techniczne i pliki cookies

Informujemy, że sklep internetowy polana.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli informacji, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki, i które następnie przeglądarka wysyła z powrotem przy kolejnych wejściach na witrynę. Za pomocą plików Cookies nie można w żaden sposób zidentyfikować Klienta, ani ujawnić jego tożsamości.

 

Strona internetowa polana.pl wykorzystuje pliki cookies do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego polana.pl, do utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, a także w celu spersonalizowania wyświetlanych ofert względem konkretnego odbiorcy.

 

Rodzaje ciasteczek, których używamy na naszej stronie

 • Konieczne do działania sklepu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony, pozwalające na poruszanie się po niej, korzystanie z jej funkcji, pozwalające na powrót do niej w ramach tej samej sesji;
 • Funkcjonalne – Zapamiętują ustawienia i wybory Klienta (nazwę użytkownika, jego lokalizację, spersonalizowane ustawienia) w celu zaopatrzenia go w treści i usługi jak najbardziej dostosowane do jego potrzeb i preferencji; pozwalają na odtwarzanie filmów i posługiwanie się narzędziami społecznościowymi;
 • Wydajnościowe – Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z naszych stron poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie strony;
 • Reklamowe – wyświetlają reklamę możliwie najbardziej skorelowaną z zainteresowaniami odwiedzającego witrynę i regulują liczbę jej emisji.

Jeżeli Klient nie akceptuje plików cookies, może w dowolnym czasie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie przyjmowała takich treści w całości bądź w części lub każdorazowo powiadamiała o ich przesyłaniu. Należy jednak dodać, że wyłączenie ciasteczek uniemożliwia używanie Koszyka i logowanie, więc mając wyłączone ciasteczka użytkownik może jedynie przeglądać ofertę dostępną na stronie polana.pl.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

© 2022 Polana